Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Onderzoek duurzame inzetbaarheid medewerkers tuinzaadbedrijven

14 november 2018

Hoe staat het met jouw inzetbaarheid?
Zoals de wereld om ons heen, zo is ook de tuinzaadsector volop in beweging. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op en de bedrijven spelen daar continu op in. Het werk verandert. We werken langer door. Wat betekenen deze veranderingen voor jou als werknemer, waaraan wil jij werken, wat heb jij nodig?

We zijn benieuwd naar jouw mening:

  • Hoe zie je jouw inzetbaarheid, nu en in de toekomst?
  • Wat gaat goed, wat kan beter en waarover maak je je zorgen?
  • Waar hebt je behoefte aan om je werk goed te kunnen doen?
  • Ken je de maatregelen (personeelsinstrumenten) die beschikbaar zijn om jouw inzetbaarheid te bevorderen?
  • Wat vind je van deze maatregelen? Denk je dat je deze in de (nabije) toekomst gaat gebruiken?

Vragenlijstonderzoek
Om de antwoorden op deze vragen in kaart te brengen, hebben Plantum en de vakorganisaties in de cao afgesproken een vragenlijstonderzoek te houden onder alle medewerkers van Tuinzaadbedrijven in Nederland. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Stigas, gecertificeerd dienstverlener op het gebied van gezond, veilig en duurzaam werken. Je ontvangt de vragenlijst op 6 december. Je wordt vriendelijk verzocht de vragenlijst uiterlijk 12 december in te vullen. Dit kan ook via je smartphone.
Het doel van het onderzoek is op groepsniveau inzicht te krijgen in hoe binnen tuinzaadbedrijven aangekeken wordt tegen inzetbaarheid, welke belemmeringen hierbij worden ervaren, welke maatregelen bekend zijn en gebruikt worden en welke behoefte aan ondersteuning er is.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
Na afloop hopen we een goed beeld te hebben van de tuinzadenbedrijven anno 2018 vanuit het perspectief van de medewerker. En van wat er nodig is om vitaal, gemotiveerd en productief te werken tot de AOW-leeftijd. De sector gebruikt de uitkomsten van het onderzoek voor initiatieven in de toekomst, die gedragen worden door werkgevers en medewerkers. Daarom is jouw input belangrijk.

Bij een respons vanaf 15 medewerkers krijgen je werkgever en de ondernemingsraad (indien aanwezig) een rapportage van de uitkomsten van het eigen bedrijf.

Privacy
Stigas hecht grote waarde aan de waarborging van je privacy. Om deze te beschermen hoef je nergens je naam in te vullen. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Wanneer je deelneemt vul je een online vragenlijst in. In de rapportages zijn de uitkomsten niet te herleiden naar jou als persoon. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt om je te kunnen benaderen en worden na sluiting van de invulperiode verwijderd uit de systemen van Stigas.

 

Uitkomsten onderzoek duurzame inzetbaarheid medewerkers tuinzaadbedrijven

17 februari 2019

De uitkomsten van het onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van medewerkers van tuinzaadbedrijven in Nederland staan in deze infographic.

 

TuinzaadVitaal is een initiatief van sociale partners in de tuinzaadbranche.

Doel: de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers in de branche behouden én vergroten. En daarmee ook de wendbaarheid en toekomstbestendigheid van de bedrijven.

Vragen? Neem contact op
Verstuur
Contact

Kees Stam
Projectleider TuinzaadVitaal
06 53 31 61 30
info@tuinzaadvitaal.nl
www.tuinzaadvitaal.nl

Copyright © Tuinzaadvitaal   |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud