Duurzame inzetbaarheid is iets van ons allemaal

Door Carianne Sanders (HRBP)

Ga jij elke dag met veel plezier naar je werk? Vind je het lastig je werk van 9 tot 5 te doen en zou je graag wat meer flexibiliteit hebben? Ben je soms bang dat je door alle (technologische) veranderingen het niet allemaal meer bijhoudt. Of zou je graag een tijdje ander werk willen doen dat beter bij je jonge en drukke gezinsleven past? Dit zijn allemaal thema’s die met duurzame inzetbaarheid hebben te maken.

Je hebt de term duurzame inzetbaarheid vast wel eens voorbij zien komen. Maar weet je ook wat dit precies inhoudt en waarom we er nu aandacht aan besteden?

Menselijke energiebronnen

Bij duurzame inzetbaarheid denken sommigen aan duurzame energie, energiebronnen die niet op raken en het milieu sparen. Hoewel er overeenkomsten zijn, is duurzame inzetbaarheid iets anders. Hierbij gaat het over afspraken tussen werkgever en werknemer over hoe jij zo goed, gezond en vitaal mogelijk kunt werken. Het gaat dus over jou, als ‘menselijke energiebron’. Alleen met gezonde en gemotiveerde medewerkers kan Enza Zaden haar bedrijfsdoelstellingen halen. Duurzame inzetbaarheid doen we samen: als werkgever zorgen we voor de handvatten en het is aan jou om deze te benutten om je werk zo prettig mogelijk te doen. Je leidinggevende speelt hierbij natuurlijk een belangrijke rol.

Waarom nu?

Automatisering, globalisering, flexibilisering, vergrijzing… In de tijd van nu vinden steeds veranderingen plaats, zowel thuis als op het werk. Daarnaast moeten we doorwerken tot ons 67ste en in de toekomst waarschijnlijk nog langer. Om zo lang mogelijk te kunnen werken, is je gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid daarom nog belangrijker geworden. Of je al bijna met pensioen gaat of pas net begonnen bent met werken.

Met onze CAO willen we een veilige werkomgeving bieden met een goede balans tussen werk en privé. Hiervoor zijn afspraken gemaakt over werktijden, het aantal vakantiedagen en mogelijkheden tot bijzonder verlof. Als de wetgeving verandert, kijken we wat dit betekent voor de CAO. Zo is duurzame inzetbaarheid door verlenging van de pensioengerechtigde leeftijd hoger op de agenda gekomen van de CAO-onderhandelingen.

Samenwerking via Plantum

Vanuit onze branchevereniging Plantum is het initiatief ontstaan om met verschillende HR-medewerkers uit de tuinzaadsector de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers in branche te behouden en te vergroten. Een eerste stap was eind 2018 met een uitgebreide enquête over duurzame inzetbaarheid. Voor Enza Zaden kwam hieruit naar voren dat onze collega’s nog helemaal niet zo bekend zijn met het thema en vooral niet met onze initiatieven die hieronder vallen. Dit komt mogelijk omdat veel van de initiatieven voor ons zo vanzelfsprekend zijn: verzuimbegeleiding, bedrijfsmaatschappelijk werkster, periodiek medische onderzoeken, medewerkerstevredenheidsonderzoek, enzaActive, fruit in de pantry’s, aandacht voor gezond en veilig werken dankzij een eigen HSE-coördinator en preventiemedewerkers, beleid voor flexibel werken, een actieve personeelsvereniging en een uitgebreid aanbod van opleidingen- en trainingen. Al deze initiatieven vallen onder een van de drie pijlers van duurzame inzetbaarheid. Uit de samenwerking met Plantum is bovendien de nieuwe website www.tuinzaadvitaal.nl opgericht. Hier vind je ook de arbocatalogus en een filmpje met tips over de juiste arbeidsomstandigheden.

Wat wordt er van mij verwacht?

Dit klinkt allemaal mooi, maar welke rol speel jij hier zelf in? Als eerste is het belangrijk dat jij als medewerker bekend bent met het onderwerp en dat je zelf verstandig omgaat met je eigen veiligheid en gezondheid. Daarnaast vragen we je mee te denken en aan te geven als je denkt dat je binnen een bepaalde termijn je werk niet meer goed kan uitvoeren, bijvoorbeeld vanwege lichamelijke klachten of (technologische) ontwikkelingen die voor jou te snel gaan. Trek dan bij je leidinggevende aan de bel. Samen kijken we dan naar een oplossingen, zoals aanpassingen in de werkzaamheden, werktijden of bijscholing. We hebben binnen Enza Zaden veel initiatieven om jouw inzetbaarheid te verhogen. Maak daar ook actief gebruik van.

Wat is de rol van Enza Zaden als werkgever?

Ondanks de al vele bestaande initiatieven, moeten wij als werkgever op de hoogte te blijven van de behoeften van de medewerkers. Deze kunnen per doelgroep en leeftijdscategorie verschillen. In meerdere interne enquêtes is het thema werkdruk en stress naar voren gekomen. Van belang is te blijven onderzoeken waar dit vandaan komt en hoe we dit kunnen reduceren. Uiteraard kunnen hier bij verschillende afdelingen verschillende oorzaken liggen.

Leidinggevenden als sleutelrol

Elke leidinggevende speelt een sleutelrol bij het in kaart brengen van de behoeften van medewerkers en om ze hierbij te ondersteunen bieden wij hulp. Ten eerste zetten we een nieuw traject op waarbij ‘quality conversations’ centraal staan. Hierbij leren leidinggevenden hoe ze met het ‘goede gesprek’ boven water krijgen wat er binnen het team én bij de individuele medewerkers speelt.

Ten tweede kunnen leidinggevenden met speciale workshops via Plantum leren hoe ze jou begeleiden in gezond, gelukkig en productief werken. Hoe moet je dat als leidinggevende aanpakken en hoe motiveer je je team? En wat hebben medewerkers nodig om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen vitaliteit en inzetbaarheid? Arbeidsomstandigheden, zowel de fysieke als de mentale, vormen hiervoor de basis. Inmiddels hebben een aantal HR-collega’s, OR-leden en onze preventiemedewerker deze workshop als pilot gedaan.

Training en opleiding

Enza Zaden draait op kennis en we moeten ons blijven ontwikkelen. Training en opleiding zijn daarom altijd een belangrijke pijler bij ons geweest en dit zal ook zo blijven. Momenteel zijn we in de eindfase van de recruitment van een Global Learning & Development Manager, en krijgt dit een meer mondiale aanpak krijgen. Bovendien biedt onze nieuwe online leeromgeving, Online Academy, een breed aanbod voor iedere Enza Zaden-medewerker, dus ook voor jou. Voor het thema duurzame inzetbaarheid vind je verschillende trainingen onder het kopje ’gezondheid & vitaliteit’. Daarnaast dragen de e-learnings onder ’persoonlijke effectiviteit’ bij je eigen duurzame inzetbaarheid te verhogen. Wij nodigen je uit 1 of 2 e-learnings binnen dit thema te volgen!

Duurzame inzetbaarheid in de laboratoria

Om het onderwerp duurzame inzetbaarheid binnen HR extra aandacht te geven, is begin van het jaar Femke Veenstra als HR-stagiaire op de afdeling begonnen. Zij wijdt haar afstudeerscriptie volledig aan dit thema. Om de onderzoeksgroep overzichtelijk te houden richt zij zich met haar onderzoek volledig op onze verschillende laboratoriumafdelingen. Welke risico’s en factoren belemmeren de duurzame inzetbaarheid van deze collega’s? Hoe ervaren ze de huidige middelen en wat kunnen we nog meer doen om de duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers te vergroten? Het resultaat van dit onderzoek is een concreet advies hoe we ons beleid rond duurzame inzetbaarheid verder vorm geven binnen ons bedrijf.

Laat je horen!

Kortom, Enza Zaden is erg actief op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Er zijn veel voorzieningen en er worden veel initiatieven genomen waarvan je je misschien niet bewust was dat dat onder deze noemer wordt gerekend. Het kan natuurlijk altijd beter en wij willen als organisatie leren. Heb jij na aanleiding van dit artikel nog vragen of interessante tips over dit onderwerp, geef het dan aan bij je HR Business Partner.

TuinzaadVitaal is een initiatief van sociale partners in de tuinzaadbranche.

Het doel van deze website

De vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers in de branche behouden én vergroten. En daarmee ook de wendbaarheid en toekomstbestendigheid van de bedrijven.

Contact

Kees Stam, projectleider TuinzaadVitaal
06 53 31 61 30
info@tuinzaadvitaal.nl
www.tuinzaadvitaal.nl

Copyright © Tuinzaadvitaal   |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud